ครูวัด

ครูวัด
สอนเทคโนฯเยี่ยมค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

8 พ.ย.50 เรียนเรื่องการทำโปสเตอร์

.................โปสเตอร์ คือแผ่นภาพโฆษนา เป็นสื่อกราฟิคชนิหนึ่ง ใช้ในการเร้าใจผู้ชม ให้เกิดเจตคติที่ดี ต่อเนื้อหาที่เราต้องการจะเผยแพร่ หรือให้ลงมือปฏิบัติตามเจตนารมย์ของเจ้าของโปสเตอร์หรือเจ้าของเนื้อหา มีลักษณะคล้ายกับสื่อชนิดอื่น แต่แตกต่างกันที่ขนาด เช่น ป้ายคัตเอาท์ แผ่นปลิว การจัดทำ ขั้นแรกต้องรู้วัตถุประสงค์ว่าจะทำขึ้นเพื่อบอกอะไร บอกแก่ใคร มี 3ขั้น คือ

1.เพื่อบอกข้อมูลโดยละเอียด ภายในบรรจุรายละเอียดทั้งหมด ในระบบธุรกิจ เรียกว่า Pioneraring stage เป้นการแนะนำสินค้าในครั้งแรก
2.เพื่อการแข่งขันหรือเปรียบเทียบ ตัดรายละเอียดออก ใส่คำว่า "มากกว่า" "ดีกว่า" เรียกว่า Competitive stage เป็นขั้นแข่งขัน
3.ขั้นตอกยำความจำ Retival Stage ขั้นสุดท้าย เช่น "เป็ปซี่ดีที่สุด" " ยุงลายฆาตกรร้ายในบ้านคุณ"
...............วิธีการทำยึดรูปแบบดังนี้
1.รูปแบบอักษรภาษาอังกฤษ ได้แก่ T S L Z I
2.ยึดเนื้อหาแบบ window นำเสนอรูปใหญ่ๆให้เห้นชัดๆตัวหนังสือมีไม่มาก
3.แบบcircus มีหัวข้อใหญ่ แตกเรื่องเป็นข้อย่อยแบบเรียงลำดับ
4.แบบรวมทั้งหมด หรือแบบเฟรม ใส่รูปภาพเข้าไป เนื้อหาอยู่ตรงกลาง
5.แบบแกน Axial ใส่รูปภาพเข้าไปใส่คำอธิบายในแต่ละรูป
6.แบบBand หรือแบบแถบ คล้ายแบบcircus มีหลายหัวข้อย่อย แต่ต้องเรียงลำดับ

การเรียนเทคโนโลยีทางการศึกษาวันนี้

..........วันนี้ได้เรียนวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษากับครูวัด สนุกมากค่ะ เพียงแต่เริ่มเรียนก็รู้ว่าเป็นวิชาที่น่าเรียนอีกวิชาหนึ่งสำหรับเราชาวพยาบาลที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้.......สัญญาว่าจะพยายามทำให้ดีที่ที่สุด...สมกับที่เป็นลูกศิษย์ครูวัด...เหมือนลูกศิษย์สถาบันอื่นๆของครูค่ะ...........