ครูวัด

ครูวัด
สอนเทคโนฯเยี่ยมค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

8 พ.ย.50 เรียนเรื่องการทำโปสเตอร์

.................โปสเตอร์ คือแผ่นภาพโฆษนา เป็นสื่อกราฟิคชนิหนึ่ง ใช้ในการเร้าใจผู้ชม ให้เกิดเจตคติที่ดี ต่อเนื้อหาที่เราต้องการจะเผยแพร่ หรือให้ลงมือปฏิบัติตามเจตนารมย์ของเจ้าของโปสเตอร์หรือเจ้าของเนื้อหา มีลักษณะคล้ายกับสื่อชนิดอื่น แต่แตกต่างกันที่ขนาด เช่น ป้ายคัตเอาท์ แผ่นปลิว การจัดทำ ขั้นแรกต้องรู้วัตถุประสงค์ว่าจะทำขึ้นเพื่อบอกอะไร บอกแก่ใคร มี 3ขั้น คือ

1.เพื่อบอกข้อมูลโดยละเอียด ภายในบรรจุรายละเอียดทั้งหมด ในระบบธุรกิจ เรียกว่า Pioneraring stage เป้นการแนะนำสินค้าในครั้งแรก
2.เพื่อการแข่งขันหรือเปรียบเทียบ ตัดรายละเอียดออก ใส่คำว่า "มากกว่า" "ดีกว่า" เรียกว่า Competitive stage เป็นขั้นแข่งขัน
3.ขั้นตอกยำความจำ Retival Stage ขั้นสุดท้าย เช่น "เป็ปซี่ดีที่สุด" " ยุงลายฆาตกรร้ายในบ้านคุณ"
...............วิธีการทำยึดรูปแบบดังนี้
1.รูปแบบอักษรภาษาอังกฤษ ได้แก่ T S L Z I
2.ยึดเนื้อหาแบบ window นำเสนอรูปใหญ่ๆให้เห้นชัดๆตัวหนังสือมีไม่มาก
3.แบบcircus มีหัวข้อใหญ่ แตกเรื่องเป็นข้อย่อยแบบเรียงลำดับ
4.แบบรวมทั้งหมด หรือแบบเฟรม ใส่รูปภาพเข้าไป เนื้อหาอยู่ตรงกลาง
5.แบบแกน Axial ใส่รูปภาพเข้าไปใส่คำอธิบายในแต่ละรูป
6.แบบBand หรือแบบแถบ คล้ายแบบcircus มีหลายหัวข้อย่อย แต่ต้องเรียงลำดับ

การเรียนเทคโนโลยีทางการศึกษาวันนี้

..........วันนี้ได้เรียนวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษากับครูวัด สนุกมากค่ะ เพียงแต่เริ่มเรียนก็รู้ว่าเป็นวิชาที่น่าเรียนอีกวิชาหนึ่งสำหรับเราชาวพยาบาลที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้.......สัญญาว่าจะพยายามทำให้ดีที่ที่สุด...สมกับที่เป็นลูกศิษย์ครูวัด...เหมือนลูกศิษย์สถาบันอื่นๆของครูค่ะ...........

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เนื้อหาวิชาที่เรียน

.......ความหมายของวิชาเทดโนโลยีทางการศึกษา....... 1คำว่าเทคโนโลยี รากศัพท์ TEXERE (ละติน) 1 to weave =การสร้าง สาน ประติดประต่อ 2 construc =โครงสร้าง TECHNOLOGIS=พฤติกรรมการทำงานอย่างเป็นระบบ คนคือต้นกำเนิดของเทคโนโลยี และต้องมีคำว่าประสิทธิภาพ มีระบบมาก่อน สรุป คือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ system approch 2 คำว่าการศึกษา มุมมองของนักปรัชญา 1 กลุ่มเสรีนิยม คือการพัฒนาบุคคลแต่ละคนให้เจริญงอกงาม 2 กลุ่มสังคมนิยม คือสิ่งที่มี/ประพฤติในสังคมอยู่แล้ว เช่นวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นกลาง คือ การศึกษาเป็นการช่วยให้บุคคลรู้จักการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบและเหมาะสมตามอัตภาพของตนเอง อาจารย์บอกว่า ข้อนี้สำคัญที่สุด เป็นปรัชญาของนักปรัชญาที่อยู่เหนือหัวของปวงชนชาวไทย ทุกคน การเรียนรู้คืออะไร คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวรจากสิ่งที่ไม่รู้เป็นรู้ ทำไม่เป็นให้ทำเป็น คิดไม่ได้ให้คิดได้ แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่เกิดจาการฝึกฝน และต้องคู่กับความจำ ไม่ใช่จากฤทธิ์ยา การบังเอิญ หรืออุบัติเหตุ การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ การเรียนรู้ มีทั้งสิ่งดีและไม่ดีพร้อมๆกันแต่ทุกสิ่ง มีศักยภาพในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ...........มนุษย์จะนำสิ่งที่ดีและไม่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ขึ้นอยู่กับการศึกษา คือศึกษาว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาเป็นอย่างไร ตามกระบวนการ คังนี้ ต้องมี data information knowlage wisdom wisdomหมายถึงปัญญา ซึ่งปัญญาจะควบคุมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก data ขึ้นไปปัญญาจะเป็นตัวบอกว่าเราจะเลือกอะไร แหละนี่คือปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ ขององค์นักปรัชญาที่ชาวไทยกำลังเดินตามรอยพระบาท สู่ความ"พอเพียง" และขอภาวนาให้ชาวไทยทุกคนเดินไปถึงจุดนี้..........